Obsługa prawna firm

Zapewniamy Twojej firmie kompleksową obsługę prawną. Poprzez indywidualne podejście, doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania prawne dla Twojego biznesu.

doradztwo prawne

Bieżące doradztwo prawne

Organizacja biznesu od strony formalnej
Obsługa procesów inwestycyjnych
Sporządzanie umów pracowniczych
Wezwania do zapłaty
Windykacja należności
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Doradztwo podatkowe
Indywidualne interpretacje podatkowe
Procedury podatkowe
przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Łączenie spółek
Podział spółki
Aporty spółek
Likwidacja spółki
Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji
noun_Shopping Cart_1582716

E-commerce i prawo internetu

Regulaminy sklepów internetowych
Regulaminy aplikacji mobilnych
Regulaminy serwisów internetowych
Obsługa organów spółki

Obsługa organów spółki

Prowadzenie zgromadzeń wspólników
Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów
sporządzanie umów

Kontrakty

Sporządzanie umów
Negocjowanie umów
Reprezentacja interesów klienta
Redakcja i nadzór nad aspektami prawniczymi i biznesowymi
Postępowania gospodarcze

Postępowania gospodarcze

Dochodzenie niespłaconych należności
Obrona przed niesłusznymi roszczeniami
Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
Dochodzenie odpowiedzialności kontraktowej – odszkodowania, kary umowne
Izabela Grzybowska

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Izabela Grzybowska

i.grzybowska@core.law
+48 505 330 182