Prawne wsparcie biznesu

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne oraz biznesowe.

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek
Łączenia spółek
Podziały spółek
Aporty spółek
Likwidacje spółek
Rozwiązania spółek bez przeprowadzania likwidacji

Procesy gospodarcze

Dochodzenie niespłaconych należności
Obrona przed niesłusznymi roszczeniami
Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
Dochodzenie odpowiedzialności kontraktowej – odszkodowania, kary umowne

Bieżące doradztwo

Organizacja biznesu od strony formalnej
Obsługa procesów inwestycyjnych
Sprawy pracownicze, w tym zatrudnienie obcokrajowców
Wezwania do zapłaty
Windykacja należności
Procedury dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

E-commerce i prawo internetu

Regulaminy sklepów internetowych
Regulaminy aplikacji mobilnych
Regulaminy serwisów internetowych

Kontrakty

Sporządzanie umów
Negocjowanie umów
Reprezentacja interesów klienta
Redakcja i nadzór nad aspektami prawniczymi i biznesowymi

Obsługa organów spółek

Prowadzenie zgromadzeń wspólników
Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów

Podatki

Bieżące doradztwo
Interpretacje indywidualne
Procedury
COO-Core-Law-Izabela-Grzybowska

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Izabela Grzybowska

i.grzybowska@core.law
+48 505 330 182